Nej1

Negering. Nej bruges til at negere forudgående ytring og er således negativ. Denne betydning bruges ofte som et svar på et spørgsmål.
Synonym: 2

(Til nej-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Og når du så kom- skal op i 3.g så kan du så vælge at hæve et naturfag eller du [skal]

Taler 2 (interviewer): [Ja]

Taler 1: Hæve et naturfag du må så bare bestemme hvad det er for et du skal hæve

Taler 2: Ja {pause} har du ma- meget matematik og (.) [og na-]

Taler 1: [Nej jeg]

Taler 1: Har hel- {latter} jeg har [heldigvis]

Taler 2: [Okay]

Taler 1: Ikke [matematik]

Taler 2: [Okay]

Taler 1: I år

Taler 2: Nej

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

{Informanten taler om hvordan man bliver udvalgt til en rolle i et teaterstykke}

 

Taler 1: Øh så det har ikke så meget at gøre med sådan (.) enkle fol (.) folks sådan skills det handler også om hvad man sådan (.) altså [gerne vil]

Taler 2 (interviewer): [Hvordan de] ser ud eller hvordan

Taler 1: Nej nej altså selvfølgelig de skal være dygtige de skal kunne finde ud af det [de gør]

Taler 2: [Ja ja]  

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)