Nej2.1

Emfase. Nej bruges af taler til at understrege negative følelser. Betydningen kan knytte sig til en fysisk begivenhed.
Synonym: Fuck1.1

(Til nej-forsiden)

Eksempel 1

(Knyttet til en fysisk begivenhed)

{Informanterne er ved at lave en planche}

 

Taler 1: Skal vi ikke så skrive i det store tomme rum

Taler 2: xxx {uhørbart}

Taler 1: Hvad

Taler 2: Det kan du godt

Taler 1: {pause} Nej hvor nederen

 

Eksempel 2

(Knyttet til en fysisk begivenhed)

 

Taler 1: I never meant to tear your world apart {synges}

Taler 2: Præcis {pause} det er eddermame noget lort {pause} nej hvor er min Jokeren blevet af (.) nej nej nej nej du må ikke gemme dig for mig