Nej

[nɑjˀ], ['nɑ:] eller [nɑ:j] (symbolforklaring)

 

Nej bruges til at udtrykke negative holdninger og til at udtrykke og understrege negative følelser. Nej kan også bruges som en afslutter. Endelig kan lemmaet bruges som en bekræftelse eller forståelsesmarkør. Nej har store betydningsoverlap med ej og .

1: Negering. Nej bruges til at negere forudgående ytring og har således negativ attitude. Denne betydning bruges ofte som et svar på et spørgsmål.
→ Se og hør eksempler 

1.1: Korrektion. Nej bruges enten af taler til at korrigere egen ytring eller af en anden samtaledeltager til at korrigere forrige talers ytring hvor der er givet en ufuldstændig information.
→ Se og hør eksempler

2: Negativitet. Nej bruges af taler til at udtrykke negative følelser som tvivl eller ærgrelse. Betydningen kan knytte sig til en fysisk begivenhed.
→ Se og hør eksempler

2.1  Emfase. Nej bruges af taler til at understrege negative følelser. Betydningen kan knytte sig til en fysisk begivenhed.
→ Se eksempler

3: Afslutter. Nej bruges til at afslutte et emne. Betydningen bruges især hvis taler er kommet ud af en tangent og ønsker at komme tilbage til det oprindelige emne.
→ Se og hør eksempler

4: Bekræftelse. Nej bruges til at bekræfte en negeret ytring. Betydningen bruges således af lytter, og kan fungere som en accept når taler har indrømmet at være uvidende om et emne. Denne betydning bruges således som en opretholdelse af talers positive selvbillede.
→ Se og hør eksempler

4.1 Markør for progression. Nej bruges ved negerede ytringer som markør for progression der indikerer at talers ytring er forstået. Denne betydning kan bruges som minimalrespons.
→ Se og hør eksempler