Nej 3 – Københavns Universitet

Nej3

Afslutter. Nej bruges til at afslutte et emne. Betydningen bruges især hvis taler er kommet ud af en tangent og ønsker at komme tilbage til det oprindelige emne. Synonym: Ej4.1, 4 og pyt1

(Til nej-forsiden)

 

Eksempel 1

{De første to nej’er er bekræftere, det sidste nej er en afslutter}

 

Taler 1: Men d- jeg tror det der er (.) grund til at det ligesom er her skolen er placeret det er at der (.) både er F-linjen man kan tage herud til og d- (.) og både A- og E-toget der det er nemt at komme hertil {pause} øh {pause}

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Så det er ikke øh omgivelserne der er så meget i

Taler 2: (.) Nej {pause} det er ikke det der er det attraktive   

Taler 1: Nej {latter}

Taler 2: Nej {pause} men hvad med jeres studietur

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

{Informanten svarer på interviewerens spørgsmål om hvilke måder man kan tale på som han kender til. Under besvarelsen er han begyndt at tale om hvilke sprog han hader}

 

Taler 1: Så fransk er ikke min kop te overhovedet

Taler 2 (interviewer): (.) Nej

Taler 1: {pause} Og så kan jeg ikke forstå norsk og (.) og svensk det kan jeg aldrig forstå {latter}

Taler 2: Mm

Taler 1: {pause} Så

Taler 2: Nej så der er sådan forskellige øh altså du taler forskelligt afhængigt af hvem du taler sammen med

Taler 1: Ja

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)