Nej3

Afslutter. Nej bruges til at afslutte et emne. Betydningen bruges især hvis taler er kommet ud af en tangent og ønsker at komme tilbage til det oprindelige emne. Synonym: Ej4.1, 4 og pyt1

(Til nej-forsiden)

 

Eksempel 1

{De første to nej’er er bekræftere, det sidste nej er en afslutter}

 

Taler 1: Men d- jeg tror det der er (.) grund til at det ligesom er her skolen er placeret det er at der (.) både er F-linjen man kan tage herud til og d- (.) og både A- og E-toget der det er nemt at komme hertil {pause} øh {pause}

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Så det er ikke øh omgivelserne der er så meget i

Taler 2: (.) Nej {pause} det er ikke det der er det attraktive   

Taler 1: Nej {latter}

Taler 2: Nej {pause} men hvad med jeres studietur

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

{Informanten svarer på interviewerens spørgsmål om hvilke måder man kan tale på som han kender til. Under besvarelsen er han begyndt at tale om hvilke sprog han hader}

 

Taler 1: Så fransk er ikke min kop te overhovedet

Taler 2 (interviewer): (.) Nej

Taler 1: {pause} Og så kan jeg ikke forstå norsk og (.) og svensk det kan jeg aldrig forstå {latter}

Taler 2: Mm

Taler 1: {pause} Så

Taler 2: Nej så der er sådan forskellige øh altså du taler forskelligt afhængigt af hvem du taler sammen med

Taler 1: Ja

 

(Hør lyd)

(Hør nej uden kontekst)