Ej4.1

Afslutter. Ej bruges til at afslutte et emne. Betydningen bruges især hvis taler er kommet ud af en tangent og ønsker at komme tilbage til det oprindelige emne. Betydningen kan også have betydningen ”spøg til side”.
Synonymer: Nej3, 4 og pyt1 

(Til ej-forsiden)

 

Eksempel 1

(”Spøg til side”)

{Informanten taler om forskellen på land og by}

 

Taler 1 (interviewer): Jamen jeg har faktisk været ude at (.) at løbe nogle ture

Taler 2: Ja ja ja

Taler 1: I skovene her (.) med mere eller mindre held jeg jo for vild i [{latter}]

Taler 2: [Mm]

Taler 1: I Dyrehaven {latter}

Taler 2: Nå for søren

Taler 1: Så øh (.) jamen jeg havde været nede i xxx {uhørligt} der er sådan nogle fine løberuter (.) øh (.) og der troede jeg så jeg var igen (.) næste gang men det var jeg så ikke fordi så pludselig var jeg på en mark hvor jeg måtte sådan {pause} g- gå ind med (.) ja det var ikke så godt (.) havnede inde i et brombærkrat og måtte så {latter} så (.) men øh ja

Taler 2: Ja sådan kan det jo gå

Taler 1: Ja {pause} ej men jeg synes det ligger rigtigt godt altså der

Taler 2: Ja men det ligger da dejligt her det gør det bestemt   

 

 

Eksempel 2

(”Spøg til side”)

{Informanten taler om sit år som au pair-pige}

 

Taler 1: Men det var simpelthen et (.) rigtigt godt år det var en rigtig fed familie jeg havnede hos og (.) det var ikke sådan noget man bare stod i baggrunden og (.) [xxx {uhørligt}]

Taler 2 (interviewer): [Okay for man hører nogle gange] sådan nogle frygtelige historier om (.) au pair-piger der bare sådan (.) gået for lud og koldt vand og (.) ja bare sådan du ved udnyttet sådan på det groveste [{latter}]

Taler 1: [Ja ja præcis og t- {latter}] ej men jeg var jo bare en del af familien og (.) ja men det var bare (.) det var et rigtigt godt år 

 

 

Eksempel 3

{Interviewer spørger om informanten kan huske sin skoletid}

 

Taler 1 (interviewer): Var de {lærerne på skolen} meget efter dig eller hvad [i]

Taler 2: [Ej] det tror jeg nu ikke

Taler 1: Nå

Taler 2: Altså nej (.) der var selvfølgelig nogle drenge i klassen øh der måske (.) var lidt for vilde ikke

Taler 1: Mm

Taler 2: Og der var jeg nok en af dem

Taler 1: Ja

Taler 2: Ja (.) men altså jeg ved ej jeg synes ikke (.) jeg synes egentlig jeg har haft det meget godt

 

 

Eksempel 4

(Besvarelse af et spørgsmål)

{Informanten svarer på om hvornår han blev bidt af at sejle og taler i den forbindelse om sin tid ved Skoleskibet}

 

Taler 1: Så var det sjovt at komme hjem og snakke med min far om (.) de ting jeg havde oplevet ikke (.) xxx {uhørligt} jeg kaldte ham for en f- fritidssejler ikke fordi han (.) han sejlede jo i Søværnet det er altså ikke det samme som som vi sejler vel

Taler 2 (interviewer): Nej

Taler 1: Så jeg kaldte ham for (.) for fritidssejleren ikke

Taler 2: {Latter}

Taler 1: Det havde vi meget sjov med {latter}(.) men øh ej men (.) der vil jeg sige der fik jeg først bid for det (.) på Skoleskibet der lærte der lærer man virkelig om man (.) om man kan lide at sejle

Taler 2: Ja