Puha1

Utilfredshed. Puha bruges til at udtrykke ubehag eller væmmelse omkring det netop nævnte emne. Puha bruges ofte af taler som en eksplicitering af talers holdning til egen forudgående ytring. Lytter kan dog også bruge puha, hvor det oftest fungerer som minimalrespons. Betydningen kan undertiden bruges ironisk.
Synonymer: Uha1 og ad1

(Til puha-forsiden)

 

Eksempel 1

(Ubehag)

Taler 1: Her for to uger siden der brugte jeg ottehundrede og halvfems kroner {pause} i byen

Taler 2 (interviewer): (.) Ej

Taler 1: {pause} Det fandt jeg først ud af dagen efter

Taler 2: Ej for fanden

Taler 1: {pause} Ja puha

 

 

Eksempel 2

(Ubehag)

{Informanten taler om et kontokort}

 

Taler 1: Jeg startede jo meget beskedent med en konto bare til tusind kroner jo jeg er så beskeden ikke pludselig var den oppe på tre ikke

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Og jeg fik den bare sat op ikke fordi personalet de får den altid sat op ikke (.) vi behøver ikke (.) vi behøver ikke at sige {citat} nå men jeg skal bare vi jeg jeg skal bare have den sat op og det fik vi så gjort ikke {pause} og da jeg skyldte tre tusind {citat} puha (.) så var jeg også henne hos min bror der {citat} ved du hvad Per {navn ændret} det er altså løbet fra mig

 

 

Eksempel 3

(Væmmelse)

Taler 1: KFC (.) det er bare (.) mega stort i øh Indien

Taler 2: Hvad

Taler 1: Kentucky Fried Chicken

Taler 2: Nå ja {latter}

Taler 3: I Kina der kan du overhovedet ikke øh uanset hvor du går hv- hvis der ligger en McDonald’s så ligger der også en KFC det er bare US- [lige meget hvi- de de ko-]

Taler 2: [Puha {pause} I skal] aldrig gå på Kentucky Fried Chicken når i USA det smager af {pause} bæ (.) ad hvor var det ulækkert

 

(Hør lyd)

 

(Hør puha uden kontekst)

 

 

Eksempel 4

(Ironisk væmmelse)

Taler 1 (interviewer): Jeg gik nemlig i klasse med en {pause} årh vi drillede ham

Taler 2: Xxx {uforståeligt} var han sådan en rigtig bonde

Taler 1: Ja {pause} eller ikke sådan (.) m-mobning men det var bare når han sagde noget så kunne man ikke lade være med at grine

Taler 2: {latter} Nåh hvor er du sød hva

Taler 1: {latter} Jamen det var ikke kun mig

Taler 2: {latter} Så var det bare sådan noget øh fællesskabsmobning {pause} driller-drilleri

Taler 1: Ja det var det var det nok lidt

Taler 2: {pause} Puha [{latter}]

Taler 1: [{latter}] Ja