Puha2

Anstrengelse. Puha bruges til at udtrykke at noget er anstrengende. Anstrengelsen kan være psykisk, men kan også være fysisk hvor puha er mindre emotiv. Betydningen kan være overført, og den kan undertiden være ironisk.
Synonym: uha6

(Til puha-forsiden)

Eksempel 1

(Psykisk anstrengelse)

Taler 1: Men hun begynder skal ind på sygeplejerskolen her i Silkeborg {bynavn ændret} xxx {uforståeligt} til marts måned

Taler 2: {pause} Det vil hun godt

Taler 1: {pause} Mm

Taler 2: Men jeg har bare lige hørt den sygeplejerskole der sk- {pause} puha

Taler 1: (.) Nå

Taler 2: {pause} Ej altså jeg tror det er en jeg tror det er en utrolig god uddannelse det der er jo virkelig (.) den er jo hård {pause} tror jeg {pause} det er virkelig noget med at læse

 

Eksempel 2

(Psykisk anstrengelse)

Taler 1: Så kom hun selv i syvende og sagde {citat} (.) nu vil jeg {skifte skole}

Taler 2 (interviewer): (.) Okay ja [ja det er jo meget flot]

Taler 1: [Det kom hun og sagde i en] juleferie 

Taler 2: (.) Ja

Taler 1: Så skulle vi lige pludselig ud at finde en ny skole i en [juleferie]

Taler 2: [Ja skulle gå] hurtigt

Taler 1: Puha

Taler 2: {latter} Ja

 

Eksempel 3

(Overført betydning hvor anstrengelsen består i at det er svært at ændre fokus)

{Informanten svarer på hvad hun synes om forskellige dialekter}

Taler 1: Jeg elsker at snakke i telefon (.) med {pause} med folk hm (.) folk fra (.) andre steder i Danmark det er virkelig sjovt

Taler 2: Ja

Taler 1: For der kan du ikke sådan (.) der bliver man slet ikke påvirket på samme måde der hører man det bare (.) og man er meget bevi- mere bevidst om hvad det er jeg hører (.) det er virkelig sjov der kan jeg næst- der kan jeg nogle gange tage mig selv i at tænke {citat} puha det {pause} koncentrer dig lige om hvad det er hun siger i stedet for at tænke over hvad det er for en accent

(Hør lyd)

(Hør puha uden kontekst)

 

Eksempel 4

(Ironisk psykisk anstrengelse)

{Informanterne taler om danskere der taler engelsk med dansk accent}

Taler 1: Det er så sjovt at høre nogen snakke og man står bare og tænker {citat} (.) okay har du øh (.) har du ikke taget en uddannelse af en eller anden niveau altså (.) også bare det dansk folk kan nogle gange

Taler 2: Jo men så dansk eller i øh eller hvad hedder det

Taler 1: Eller det engelsk ja {latter}

Taler 2: Dansk det skal vi også til at lære

Taler 1: {latter} Ja puha  

Taler 2: Engelsk i folkeskolen

 

(Hør lyd)

(Hør puha uden kontekst)

 

Eksempel 5

(Fysisk anstrengelse)

Taler 1: Han har så fået børn sidenhen så det (.) det er jo fint

Taler 2: okay {pause} ja så (.) så det var dig der ikke kunne øh {pause}

Taler 1: tage mig sammen

Taler 2: mm

Taler 1: ja (.) eller falde til ro {pause} så (.) og det det er fint nok altså (.) jeg har børn nok i undervisningen

Taler 2: ja

Taler 1: {pause} {hoster og rømmer sig} puha