Uha6

Fysisk anstrengelse. Uha bruges i forbindelse med fysisk anstrengelse.
Synonym: puha2

(Til uha-forsiden)

 

Eksempel 1

{Uha er knyttet til informantens næsepudsning}

 

Taler 1 (interviewer): Og hvis det er (.)

Taler 2: Ja

Taler 1: At du øh (.) du lægger mærke til et eller andet

Taler 2: {snøft} Ja

Taler 1: Så må [så må] du gerne skrive det ned eller

Taler 2: [{snøft}]

Taler 2: Okay [jeg skal lige] p- p- pudse næse lige

Taler 1: [Øh]

Taler 2: (.) Uha {pudser næse} uha

 

 

Eksempel 2

{I forlængelse af et gab}

 

Taler 1: Åh hvad skal vi have i næste (.) regning

Taler 2: Mm

Taler 1: Fysik

Taler 2: [Regning]

Taler 3: [Regning] og så fysik [{gaber}] uha

Taler 1: [Åh nej]

Taler 4: [Jeg gider] jeg gider sgu godt nok ikke have regning i sidste time