Sygt

[syːd], [syːt], sjældnere [s:y:t]. (Symbolforklaring)

Sygt bruges til at udtrykke positiv attitude til indholdet i en ytring, til at vise positiv eller negativ overraskelse samt som informationskvittering.

1: Emotiv funktion. Sygt kan udtrykke en vurdering af indholdet i samtalepartners eller egen ytring, oftest med positiv attitude. Med emotiv funktion optræder sygt oftest i forbindelse med andre vurderinger udtrykt via andre interjektioner, adjektiver eller stemmeføring; de andre vurderinger kan være foretaget enten af taleren selv eller af en anden taler. Betydning 1 er ikke en betydningsvariant i sig selv, men deles op i to underbetydninger:

1.1: Positiv vurdering. Sygt kan markere en positiv attitude til indholdet i andres eller egen ytring. Sygt i denne funktion kan optræde som informationskvittering og bruges til at markere modtaget information.
→ Se eksempler

1.2: Overraskelse. Sygt kan angive imponerethed eller positiv eller negativ overraskelse over indholdet i en ytring. Kan optræde som informationskvittering.
→ Se eksempler

2: Informationskvittering. Bruges til at vise at man har modtaget og forstået informationen i en ytring uden at der samtidig foretages en tydelig vurdering af indholdet. Denne betydning af sygt adskiller sig altså fra betydning 1 ved ikke at være emotiv.
→ Se eksempler