Yes

[jɛs], [jɛːs] eller [jɛs:]. Kan gentages [’jɛsjɛs] (symbolforklaring)

Bruges som markør for progression eller som udtryk for entusiasme.

1: Markør for progression. Bruges til at udtrykke at man er med i samtalens udvikling.

1.1: Bruges af lytteren til at indikere at man forstår samtalens udvikling, og at taleren kan fortsætte ytringen.
→ Se og hør eksempler

1.2: Bruges i forbindelse med en afslutning. Kan enten være tilknyttet en handling ude i rummet der netop er afsluttet, eller det kan fungere som en indledning på en afslutning. I forlængelse heraf kan yes også markere et emneskift.
→ Se og hør eksempler

1.3: Kvittering for information. Yes bruges til at markere at man har forstået den information der lige er blevet givet til en.
→ Se og hør eksempler

1.4: Svar på spørgsmål.
→ Se og hør eksempler

2: En positiv udtryksmarkør der betegner en meget positiv indstilling hos den talende.
→ Se og hør eksempler