Årh2.1

Tilslutning. Årh kan markere tilslutning til forrige ytring, også selvom tilslutningen strider imod talers tidligere ytring.
Synonym: Orv 

(Til årh-forside)

 

Eksempel 1

(Tilslutning der strider mod en tidligere ytring)

{Informanten og intervieweren snakker om informantens tidligere efterskole og hans ret sparsomme kontakt med de andre elever}

 

Taler 1: Men der går lang tid {mellem han ser de andre elever}

Taler 2 (interviewer): Det gør måske heller ikke så meget hvis (.) det så er sådan at når man ses så er det bare ligesom man {pause} man sås i går

Taler 1: Det er rigtig (.) det er rigtig{pause} årh ja der er også snart øh gammel elevfest {pause} her øh {pause} eller snart og snart det er i september

(Hør lyd)

(Hør årh uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

(Tilslutning)

 

Taler 1 (interviewer): Skal man have et tæppe

Taler 2: Ja

Taler 1: Okay (.) har du sådan et

Taler 2: Mm {pause} og så skal man have tørklæde på altså hvis man er kvinde

Taler 1: Ja (.) så du har tørklæde på når du {pause}

Taler 2: Beder ja

Taler 1: Okay

Taler 2: Og så kan man godt tage det af med det samme når man er færdig

Taler 1: Ja ja (.) årh det er da meget sejt man skal sådan (.) altså det der {pause} med øh det der tæppe