Årh 5 – Københavns Universitet

Årh5

Tøven. Årh som tøven forekommer i langt de fleste tilfælde under besvarelse af et spørgsmål. Enkelte gange knytter tøven sig til en fysisk genstand.
Synonymer: Shit2, puha3 , uha5, tja1.1, mm4 og åh3 

(Til årh-forside)

 

Eksempel 1

(Tøven under besvarelse af et spørgsmål)

 

Taler 1: I fredags (.) øh der var jeg til øh poetry slam

Taler 2 (interviewer): Mm

Taler 1: Øh for første gang (.) det synes jeg var virkelig virkelig fedt (.) øh

Taler 2: Hvem hørte du der

Taler 1: Hvem jeg mødte der

Taler 2: Nej hvem du hørte

Taler 1: Hvem jeg hørte årh {pause} jeg ved ikke hvad de forskellige hed men der var nogle øh jeg kendte der var nogle fra gymnasiet

(Hør lyd)

(Hør årh uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

(Tøven der knytter sig til en fysisk genstand)

{Intervieweren og informanten snakker om interviewerens mobiltelefon}

 

Taler 1 (interviewer): Jeg kan lige prøve at vise dig den {pause} den ligger her {pause} det er bare sådan en der

Taler 2: Nåh

Taler 1: Hvad fanden hedder den (.) jeg ved ikke engang hvad den hedder

Taler 2: {pause} Årh hvad fanden hedder den nu (.) 8210 eller [sådan noget]

Taler 1: [Ja et eller] andet i den stil