Åh3

Tøven. Åh kan bruges som et tøveelement, især under besvarelse af et spørgsmål.
Synonymer: shit2, årh5, puha3, uha5 og tja1.1

(Til åh-forsiden)

 

Eksempel 1

(Tøven under besvarelse af et spørgsmål)

 

Taler 1 (interviewer): Hvordan mødtes I så

Taler 2: {dyb indånding} Åh han skrev til mig {latter} på Arto kender du det

Taler 1: Ja det kender jeg godt

 

 

Eksempel 2

(Tøven under egen ytring)

{Intervieweren taler om den amerikanske sociolingvist William Labov}

 

Taler 1 (interviewer): Man kunne udtrykke fuldstændig de samme ting med det {pause} og der har han {pause} det var åh nu kan jeg ikke huske hvad den hedder altså det er et eller andet det er heller ikke vigtigt for historien øh den kommer i omkring halvfjerds

(Hør lyd)

(Hør åh uden kontekst)