Aha2

Afslutter. Aha bruges som en afslutter på en i gangværende aktivitet eller et igangværende emne.
Synonymer: yes1.2, super1 og javel1.1

(Til aha-forsiden)

 

Eksempel 1

(Afslutter en igangværende aktivitet)

{Informanten læser nogle sætninger op som intervieweren har givet ham}

 

Taler 1: {Læses op} Begge grupperne havde været indblandet i gadetø- gadeoptøjer (.) med {pause} med rudeknusning og vold (.) med mod ganske sagesløse tilskuere

Taler 2 (interviewer): Ja {pause}

Taler 1: Aha ja ja (.) men altså jeg der er nogle der er nogle de tror altså at jeg kommer fra Bornholm (.)

 

 

Eksempel 2

(Afslutter igangværende emne)

{Interviewer og informant taler om gamle båndoptagelser hvor informanter taler med mere dialekt og hvordan det kan være at udviklingen er gået mod at tale med mindre dialekt}

 

Taler 1: Altså dem der sådan (.) lever mere i i lukket {pause} kredse altså de har nok mere dialekt

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Det tror jeg

Taler 2: Ja {pause}

Taler 1: Så er der jo så kommet mange tilflyttere og sådan nogle ting det blander sig jo det hele ikke

Taler 2: Ja hele det her med med om man har øh altså om man ligesom er (.) er i udveksling med andre regioner eller om [man]

Taler 1: [Ja]

Taler 2: Om man {pause} går i de samme [i nogle bestemte cirkler]

Taler 1: [xxx {uhørbart}]

Taler 2: Som {pause} det er nok (.) der er nok nogle sociologiske ting der som øh

Taler 1: Ja det er der garanteret

Taler 2: Ja (.) ja {sidste ja udtales med inadgående luft} (.)

Taler 1: Aha

Taler 2: Men øh {pause}