Aha

Udtale: [ɑ'hɑ], sjældnere ['ɑˌhɑ] (Symbolforklaring)

Aha er et lemma der udtrykker at man har undergået et skift fra uinformeret til informeret. Lemmaet kan også bruges som en forståelsesmarkør, en afslutter eller en bekræftende respons.

 

1: Informationskvittering. Aha bruges som informationskvittering når man er gået fra at være uinformeret til at være informeret. Betydningen bruges især når der er givet en uddybende information under besvarelse af et spørgsmål. Derfor optræder aha i denne betydning ofte sammen med andre minimalresponser.
→ Se og hør eksempler 

1.1: Forståelsesmarkør. Aha bruges som en forståelsesmarkør til at markere at man har forstået en information. Taler behøver dog ikke at være enig i den formidlede information. Denne betydning er mere kognitiv end aha1, og knytter sig ikke nødvendigvis til et spørgsmål.
→ Se og hør eksempler

2: Afslutter. Aha bruges som en afslutter på en igangværende aktivitet eller et igangværende emne.
→ Se eksempler 

3: Bekræftelse. Aha bruges som en bekræftende respons på en ytring.
→ Se eksempler