Super1

Kvittering. Bruges som kvittering for modtaget og forstået information eller udført handling, ofte når taler har bedt samtalepartneren om en specifik information eller handling. Super markerer således at handlingen eller den givne information er tilstrækkelig og lægger på denne måde evt. også op til et emneskift eller en handlingsafslutning. Ofte optræder super i denne form sammen med andre interjektioner såsom okayøhja eller tak og evt. også i forbindelse med en pause i samtalen.

Synonymer: Yes1.2, yes1.3, aha1 , aha2, javel1.1, okay3.2, 4

(Til super-forsiden)

Eksempel 1

Taler 1: Har du noget at skrive med [eller]

Taler 2 (interviewer): [Ja]

Taler 1: Er du klar (.) femogfyrre

Taler 2: {skriver}

Taler 1: Seksogtyve

Taler 2: Mm

Taler 1: Syvoghalvfems

Taler 2: Mm

Taler 1: Enogfyrre

Taler 2: Super

Taler 1: Så skulle jeg lige prøve at se det der Frederiksen

(Hør super uden kontekst)

 

(Navne og telefonnummer anonymiseret af redaktionen)

 

Eksempel 2 

Taler 1: En to tre {pause} en to tre fire

Taler 2 (interviewer): Jeps det er godt

Taler 1: [Yes]

Taler 2: [Super duper] (.) jeg smutter igen god fornøjelse

Taler 1: Tak

 

Eksempel 3

(Emneskift)

(Taler 1 er ved at beskrive taleren i et lydklip hun lige har hørt)

 

Taler 1: Der øh der er en pige fra m- der gik ud sidste år også som snakker næsten på samme måde som hende ikke

Taler 2 (interviewer): Mm

Taler 1: Med sådan nogle ikke bagved og og hun er sådan lidt pop synes jeg så det

Taler 2: Okay

Taler 1: Ja

Taler 2: (.) super (.) øhm og hvor (.) tror du hun kommer fra

 

(Hør super uden kontekst)

 

Eksempel 4

(Handlingsafsluttende)

(Taler 1 er ved at underskrive et dokument)

 

Taler 1: Dato kan du huske det Bente

Taler 2 (interviewer): Femtende

Taler 1: Ja

Taler 2: Er vi nået til

Taler 1: {skriver}

Taler 2: Super (.) tak

Taler 1: Selv tak {latter}

Taler 2: Så får du [lov og]

Taler 1: [Så må jeg] godt pille af

Taler 2: Ja

Taler 1: Det var dejligt

 

(Hør super uden kontekst)

 

(Navne anonymiseret af redaktionen)

 

Eksempel 5

(Interviewer har bedt informanterne tælle til ti og sige deres navne)

 

Taler 1: To tre fire fem seks syv otte ni ti hej jeg hedder Anders

Taler 2 (interviewer): [Super] (.) Malik

Taler 3: [{latter}]

Taler 4: En to tre fire fem seks syv otte ni ti Malik

Taler 2: Super (.) øh og så er det dig

Taler 3: En to tre fire fem seks syv otte ni ti Martin

Taler 2: Super

 

(Hør super nr. 2 uden kontekst)

 

(Navne anonymiseret af redaktionen)