Ja 2.1 – Københavns Universitet

Ja2.1 

Bekræftelse med tøven eller forbehold. Her markerer ja en umiddelbar accept eller bekræftelse af hele eller dele af den forudgående ytring, dog med tvivl eller forbehold. Denne type ja vil ofte blive fulgt af en moderation eller korrektion der tager højde for de forbehold taler måtte have. Brugen af ja for at bekræfte til trods for en vis grad af forbehold er udtryk for et præfereret svar.

Synonymer: Tja3, tja2.1

(Til ja-forsiden)

Eksempel 1

(Præfereret svar: Taleren svarer ja, selvom interviewerens udlægning i virkeligheden ikke passer, og korrigerer derefter)

(Talerens familie flyttede til Danmark da han var barn)

Taler 1 (interviewer): Kan du huske (.) hvorfor sådan at I flyttede til Danmark (.) var det for at få arbejde eller

Taler 2: Ja øh nogenlunde (.) det var fordi mm- øh min mor hun øh (.) hun mødte (.) øh min øh min papfar

Taler 1: N[å okay]

Taler 2: [Og så (.)] og så giftede de sig