Super

[ˈsuˀbʌ], [ˈsu:ˀbʌ], sjældnere [ˈsuˀbɑ] samt [ˈsuˀwʌ] og [ˈsuwʌ] ved hurtig udtale. Sommetider i udvidelsen [ˈsuˀbʌˌduˀbʌ] (symbolforklaring)

Super er et fatisk lemma med positiv attitude som bruges som informations-kvitteringSuper som informationskvittering kan fungere som oplæg til emneskift samt give udtryk for accept af det ytrede eller fungere som en positiv vurdering.

1: Kvittering. Bruges som kvittering for modtaget og forstået information eller udført handling, ofte når taler har bedt samtalepartneren om en specifik information eller handling. Super markerer således at handlingen eller den givne information er tilstrækkelig og lægger på denne måde evt. også op til et emneskift eller en handlingsafslutning. Ofte optræder super i denne form sammen med andre interjektioner såsom okay, øh, ja eller tak og evt. også i forbindelse med en pause i samtalen.
→ Se og hør eksempler

1.1: Accept. Super bruges til at udtrykke accept af indholdet i samtalepartnerens ytring.
→ Se og hør eksempler

1.2: Vurdering. Super bruges til at udtrykke en positiv vurdering af indholdet i samtalepartnerens ytring.
→ Se eksempler