Åh

[ɔ], [ɔː], sjældnere [ɔ̰], [ɔhː], [ɔːh] eller [hɔː] (symbolforklaring)

Åh bruges som et holdningsudtryk, reaktion på information eller tøven.

1: Holdningsudtryk. Åh kan bruges som en markør for enten taleren eller lytterens holdning til det sagte.

1.1:  Tilsluttende holdning. Åh kan være et udtryk for en tilsluttende holdning. Betydningen har ofte en positiv attitude til det sagte.
→ Se og hør eksempler

1.2:  Distancerende holdning. Åh markerer en distancerende holdning til det sagte. Betydningen indbefatter dermed en negativ attitude til det sagte.
→ Se og hør eksempler

1.3: Tilknyttet en fysisk begivenhed eller handling. Denne betydning er mere følelsesneutral end åh1.1 og åh1.2.
→ Se og hør eksempler

2: Reaktion på information. Åh kan være en kommentar på en ytring og bruges derved til at markere at lytteren har modtaget den information som lige er blevet givet.
→ Se og hør eksempler

3: Tøven. Åh kan bruges som et tøveelement, især under besvarelse af et spørgsmål.
→ Se og hør eksempler