Arh5

Informationskvittering. Arh bruges som en informationskvittering der markerer at man har forstået det der er blevet sagt. Betydningen optræder ofte som minimalrespons.
Synonymer: 1 og aha1

(Til arh-forsiden)

 

Eksempel 1

(Minimalrespons)

 

Taler 1: Ja og ikke nok med det {pause} så havde han taget en masse slik (.) og så det der slikpapir {pause} det havde han så gemt den der store dåse sådan en to kilos en han havde gemt (.) det der slikpapir {pause} det havde han så taget og lagt ind på en andens værelse (.) som han ikke kunne lide (.) fordi så ville han tro eller så troede [han at han kunne få smidt ham] den anden hjem

Taler 2 (interviewer): [Arh ja ja]

 

(Hør lyd)

(Hør arh uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

(Minimalrespons)

{Informanten fortæller om at han gerne vil arbejde som læge}

 

Taler 1: Egentlig til at starte med ville jeg gerne have været øh være (.) pilot men (.) så blev egentlig mine drømme knust fordi jeg havde dårlige øjne så

Taler 2 (interviewer): Altså din (.) trommehinde eller hvad

Taler 1: Nej nej altså (.) mine drømme blev bare lige [knust]

Taler 2: [Nå]

Taler 1: fordi mine øjne eller fordi jeg (.) minus på begge mine øjne

Taler 2: Arh okay

 

(Hør lyd)

(Hør arh uden kontekst)

 

 

Eksempel 3

{Informanten taler om elevdemokrati som er på hans gymnasium. Denne betydning er meget kognitiv}

 

Taler 1: Og så også at øh vi har alle de her udvalg jo jeg tror også det skaber en form for demokratifølelse (.)

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Alle er ligesom med til noget specielt bare se i dag vi har fastelavnsdag i dag

Taler 2: Mm

Taler 1: Hvor at øh folk går rundt øh klædt ud

Taler 2: Arh så er det derfor jeg så en der kom udklædt som en heks jeg tænkte [nå men det var da] meget specielt

Taler 1: [Ja men præcis]

 

(Hør lyd)

(Hør arh uden kontekst)

 

 

Eksempel 4

(Minimalrespons)

{Informanten taler om hvad de laver på hans studieretning}

 

Taler 1 (interviewer): Men altså da I lavede den der park (.)

Taler 2: Mm {pause}

Taler 1: Havde I så {pause} I lavede tingene og så (.)

Taler 2: Nej v- altså vi lavede dem ikke s- i modeller {pause} det kunne jeg måske forestille mig vi skulle måske gøre næste år (.) [hvis] vi havde mere tid {pause}

Taler 1: [Ja]

Taler 2: Vi har kun tre timer om ugen det er ikke så meget

Taler 1: Nej

Taler 2: Men øhm {pause} øh ha- vi blev bedt om at lave skitser selvfølgelig og

Taler 1: Ja

Taler 2: Alle mulige måder med for eksempel at (.) den ide vi havde {pause} skulle vi prøve at få vores sidemand {pause} til at tegne {pause}

Taler 1: Arh

Taler 2: Det er jo lige pludselig meget svært

 

(Hør lyd)

(Hør arh uden kontekst)