Arh

Udtale: [ɑ], [ɑː], [ɑ̰], [ɑ̰ː], [ɑh] eller [ɑ:h] (symbolforklaring)

Arh er et lemma der udtrykker distance, men kan også udtrykke positivitet som begejstring og bekræftelse. Desuden kan lemmaet have mere neutral attitude og fungere som en informationskvittering eller markere en korrektion. 

 

1: Distance. Arh bruges til at markere en distance til forrige talers ytring og har således negativ attitude. Distancen kan enten være uenighed eller afstandtagen. Betydningen varsler således et dispræfereret svar eller en dispræfereret ytring. Denne betydning kan være ironisk, ligesom den kan være knyttet til en fysisk begivenhed.
→ Se og hør eksempler 

2: Opretholdelse af samtalepartners positive selvbillede. Arh bruges når forrige taler fremlægger sider af sig selv som kunne være ildeset. Betydningen opretholder derfor den anden talers positive selvbillede.
→ Se og hør eksempler 

3: Begejstring. Arh bruges til at udtrykke begejstring. Betydningen har således positiv attitude. Begejstringen knytter sig ofte til en fysisk begivenhed.
→ Se og hør eksempler 

4: Korrektion. Arh bruges til at korrigere egen ytring hvis man har givet en ufuldstændig information eller hvis man vil mildne eget tidligere udsagn. Taler kan også bruge denne betydning for at markere at man mangler ord til at beskrive hvad man tænker på og på den måde komme tilbage på sporet.
→ Se og hør eksempler 

5: Informationskvittering. Arh bruges som en informationskvittering der markerer at man har forstået det der er blevet sagt. Betydningen optræder ofte som minimalrespons.
→ Se og hør eksempler