Fedt

[ˈfed], [ˈfet], sommetider med forlængelse af [f] eller [e]. Ofte i ordforbindelserne fedt nok eller (ej) hvor fedt. (Symbolforklaring)

Synonym: Cool

Fedt er et fatisk lemma som bruges til at udtrykke positiv vurdering af indholdet i en ytring samt til at udtrykke accept og emneafslutning.

1: Positiv vurdering. Bruges til at tilkendegive en positiv vurdering af indholdet i samtalepartners eller egen ytring. Optræder både som informationskvittering til samtalepartners ytring, som kommentar til egen ytring og som del af et citat. Forekommer også med ironisk funktion.
→ Se og hør eksempler

1.1: Accept. Fedt bruges til at udtrykke accept af indholdet i samtalepartnerens ytring.
→ Se eksempler

2: Afslutter. Fedt bruges til at markere en afslutning på det hidtidige emne og et skift til et nyt emne. Fedt i denne betydning optræder ofte når taler allerede har produceret en informationskvittering for samtalepartnerens ytring og eventuelt efterladt plads til at samtalepartneren kan udvide sin tur, dog uden at dette sker. Fedt optræder dermed ofte sammen med andre interjektioner eller efter en pause og indikerer en emneafslutning.
→ Se og hør eksempler